ELIXIGEN
 
กก
 

 International Distributors

กก


Japan
Yichiku Body-Fit
325 Yamada, Suita-city, Osaka
Phone: 81-626-926-964

 
China
ELIXIGEN (Shanghai) Co.
351 Guoshoujing Road
Shanghai Pudong Zhangjian High-Tech Zone
Sales Office:
371 Yanqiao Road, 2F
Shanghai Pudong Yoyo Industry Zone
Phone: 86-21-58703411
www.elixigen.com.cn
Copyright: ELIXIGEN